Zakelijke interieurs

Conceptontwikkeling en projectmanagement voor zakelijke interieurs

SchoonemanDesign heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als een expert op het gebied van zakelijk interieur design.

Lay-out, vlekkenplan, displays, meubilair, belettering en lichtplan. Alles wordt door SchoonemanDesign tot in detail uitgewerkt bij het ontwerpen en realiseren van uw interieur.

Re-styling van uw bestaande interieur? SchoonemanDesign ontwerpt voor u een nieuwe sfeerbeleving in een bestaand kantoorconcept.

Alles wat wij ontwerpen kan ook door SchoonemanDesign in projectmanagement worden gerealiseerd met uitstekende toeleveranciers op alle benodigde gebieden.

Afspraak = Afspraak met SchoonemanDesign over opleverdatum en budget

“Een stijlvol interieur als een hoogwaardig visitekaartje voor uw bedrijf”

Beschrijving werkwijze van zakelijke interieur opdrachten – SchoonemanDesign

Een bezoek aan het object staat op de eerste plaats, om er een gevoel bij te krijgen en ook om de staat van het pand goed te bekijken, samen met de eigenaar / client.

Naar aanleiding daarvan vindt er een eerste briefing gesprek plaats waarin het voornamelijk gaat over indeling, aantal werkplekken, eerste budgettering etc. Aan de hand daarvan wordt er door SchoonemanDesign een “vlekkenplan” getekend met daarin de indeling van werkplekken etc. Nadat deze tekeningen zijn geaccordeerd gaat SchoonemanDesign over tot het echte “ontwerpen ” van het interieur. Met behulp van eventueel bestaande technische bouwtekeningen en als deze niet aanwezig zijn worden deze tot op de millimeter nauwkeurig opnieuw ingemeten en getekend door SchoonemanDesign, van daaruit volgen dan de 3D schetsen en eerste kleurvoorstellen.

Deze tekeningen en kleurvoorstellen worden dan in meerdere meetings met client uitvoerig besproken en beoordeeld.

Na de eventuele benodigde aanpassingen worden dan ook de budgetten vastgesteld, bestemd voor de totale uitvoering van het project.

Na goedkeuring van tekeningen en budgetten wordt er gestart met de bouw.

Projectbegeleiding onder beheer van SchoonemanDesign betekent volledige ontzorging voor client.

Werkelijk alles wordt door SchoonemanDesign verzorgd, van vergunningen, nuts aansluitingen tot en met op het laatst het haakje voor de theedoek……

Voor alle projecten heeft SchoonemanDesign een of maximaal twee aanspreekpersonen, dus duidelijkheid voor de client. Tijdens de gehele verbouwing is er gemiddeld een keer per week een bouwoverleg met client en de diverse toeleveranciers.

SchoonemanDesign is en blijft tot de oplevering het enige aanspreekpunt van de client.

Zo hebben wij al voor vele bedrijven in Nederland mooie en succesvolle projecten opgeleverd.

Altijd in goed overleg en binnen de van te voren gestelde budgetten.